გაფუჭებული ბიულეტენები

გაფუჭებული ბიულეტენები,რას წერს ამომრჩეველი?
: