რუსთავის გარკვეულ მისამართებს წყალმომარგება შეეზღუდება

რუსთავი, ყაზბეგის ქ. ჩიხში, წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, დღეს, 23/10-ის 15:00-დან 20:00-მდე წყლის მიწოდება შეუწყდებათ:
ყაზბეგის ქუჩას და ჩიხებს, ვაჟა ფშაველას ქ. N 15-დან N 45-ის ჩათვლით