5 დეკემბრის წყალმომარაგების შეზღუდვა

რუსთავი, გაწყლოვანების ხაზის მიმდებარედ, წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, დღეს, 05/12-ის 12:00-დან 15:00-მდე წყლის მიწოდება შეუწყდება:
დოლიძის, ჩოხელის, გონაშვილის ქუჩებს.

ასევე, თბილისის ქ. N 2-ის მიმდებარედ, წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, დღეს, 05/12-ის 11:45-დან 18:00-მდე წყლის მიწოდება შეუწყდება:
თბილისის ქ. N 2,4,6, ყაზბეგის ქ. N 1,5,7,9, ყაზბეგის ქ. 1,2 გასასვლელს.