რა ხარვეზები გამოვლინდა მგზავრთა ნაკადის დათვლის პროცესში (+ვიდეო)