ცნობილია ეროვნულ გამოცდებზე საგნების მინიმალური გამსვლელი ქულები

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების თითოეული საგნის გამსვლელი ქულა და გამოცდის ხანგრძლივობა უკვე განისაზღვრა. საგნების მიხედვით მინიმალური/მაქსიმალური ქულა და გამოცდის ხანგრძლივობა შემდეგნაირია:

ქართული ენა და ლიტერატურა – მაქსიმალური ქულა- 70; მინიმალური გამსვლელი ქულა -18; ხანგრძლოვობა – 3 საათი და 45 წუთი;
​ზოგადი უნარები – მაქსიმალური ქულა- 80; მინიმალური გამსვლელი ქულა – 24; ხანგრძლივობა – 3 საათი და 10 წუთი
უცხოური ენები – მაქსიმალური ქულა- 80; მინიმალური გამსვლელი ქულა – 17; ხანგრძლივობა – 2 საათი და 30 წუთი;
ლიტერატურა – მაქსიმალური ქულა -70; მინიმალური გამსვლელი ქულა – 18; ხანგრძლივობა – 4 საათი
მათემატიკა – მაქსიმალური ქულა -59; მინიმალური გამსვლელი ქულა – 15; ხანგრძლივობა – 3 საათი და 40 წუთი
ისტორია – მაქსიმალური ქულა -70; მინიმალური გამსვლელი ქულა – 18; ხანგრძლივობა – 2 საათი და 40 წუთი
გეოგრაფია – მაქსიმალური ქულა -60; მინიმალური გამსვლელი ქულა – 16; ხანგრძლივობა – 2 საათი და 40 წუთი
ბიოლოგია – მაქსიმალური ქულა -70; მინიმალური გამსვლელი ქულა – 18; ხანგრძლივობა – 2 საათი და 30 წუთი
ქიმია – მაქსიმალური ქულა -75; მინიმალური გამსვლელი ქულა – 19; ხანგრძლივობა – 2 საათი და 40 წუთი
ფიზიკა – მაქსიმალური ქულა -75; მინიმალური გამსვლელი ქულა – 19; ხანგრძლივობა – 2 საათი და 40 წუთი.