12 აპრილის წყალმომარაგების შეზღუდვა

12 აპრილი
ქ.რუსთავი,
მელიქიშვილის N24-თან წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, 14:00-დან 20:00-მდე , წყალმომრაგება შეუწყდება:
მელიქიშვილის ქუჩას და მის გასასვლელებს.