სასკოლო ექსკურსიებთან დაკავშირებით ახალი რეგულაციები წესდება

სასკოლო ექსკურსიებთან დაკავშირებით ახალი რეგულაციები წესდება.
ბავშვის უფლებათა კოდექსში სასკოლო ექსკურსიებთან დაკავშირებით ახალი რეგულაციები ჩაიწერება. მუხლი, რომელიც საჯარო ღონისძიებებში ბავშვის უფლებების დაცვას არეგულირებს რვა პუნქტისგან შედგება.
კოდექსის დამტკიცების შემთხვევაში, სკოლა, როგორც ექსკურსიის ორგანიზატორ ვალდებული იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეატყობინოს ღონისძიების დეტალები . კანონით იქნება განსაზღვრული, რომ ბავშვთა ექსკურსიას თან ახლდეს სკოლის ექიმი ან პირი რომელიც გადამზადებულია პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევაში.