,,ბუნებრივი სასმელი წყლის ინდურსტია”

სახალხო მოძრაობამ ,,საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობისთვის“ ქვემო ქართლის ყრილობა გაიმართა. მოძრაობაში აკადემიკოსები,სახელმწიფო მოღვაწეები და სპორტსმენები არიან გაწევრინაბეული. მოძრაობის წევრებმა ,,ბუნებრივი სასემლი წყლის ინდუსტრიზე“, როგორც მთავარ ეკონომიკურ საყრდენზე იმსჯელეს. მოძრაობის წევრების განცხადებით საქართველოს სასმელი წყლის დიდი მარაგი აქვს და მისი მსოფლიოში რეალიზაცია შეუძლია. სწორად შემუშავებული გეგმის განხორციელების შემდეგ ქვეყანის ერთობლივი შიდა პროდუქტი გაიზრდება , რაც სამუშაო ადგილებსა და სახელფასო ანაზღაურებას ავტომატურად გაზრდის.