ზოგადი უნარების შედეგები გამოქვეყნდა

2019 წლის ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული ზოგადი უნარების ტესტების შედეგები გამოქვეყნდა.
შედეგების ნახვა აბიტურიენტებს როგორც ვებგვერდის ისე SMS-ის საშუალებითაც შეუძლიათ.

სისტემაში შესასვლელად აპლიკანტმა შესაბამის ველში პირადი ნომერი და საიდენტიფიკაციო ნომერი უნდა მიუთითოს.
შედეგებთან ერთად აბიტურიენტის ნაშრომის ასლი და მიღებული ქულა იქნება განთავსებული.