12 ივლისის წყალმომარაგების შეზრუდვა

რუსთავიში მესხიშვილის ქუჩის N 9 დ-ში, მოქალაქის კუთვნილ წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, 18:00-დან 19:00-მდე წყლის მიწოდება შეუწყდებათ:
მესხიშვილის ქუჩის N 3,5,9,9დ, მესხიშვილის ქუჩის მე- 2 გასასვლელის კორპუსებს.