14 ივლისის წყალმომარაგების შეზღუდვა

რუსთავში ,კლდიაშვილის N12-თან წყალსადენისქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით 17:45-დან 20:45-მდე წყალმომარაგება შეზღუდული ექნება:კლდიაშვილის 10, 12, 14 ნომრებს .