მთავრობის მხრიდან რა პროგრამები დაეხმარებოდა თქვენს ოჯახს ყველაზე მეტად ?

არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, არაერთი პარტია და კვლევითი ცენტრი მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ გამოკითხვებს ატარებს . ვებ-გვერდზე TV4.ge ჩვენც დავსვით შეკითხვა – “მთავრობის მხრიდან რა პროგრამები დაეხმარებოდა თქვენს ოჯახს ყველაზე მეტად ? “  მიიღეთ მონაწილეობა გამოკითხვაში და დააფიქსირეთ თქვენი აზრი.

 

მთავრობის მხრიდან რა პროგრამები დაეხმარებოდა თქვენს ოჯახს ყველაზე მეტად ?