საოლქო საარჩევნო კომისიებში სულ 55 საჩივარია შესული

ამ დროის მონაცემებით, ყველაზე მეტი საჩივარი ზუგდიდისა და მარნეულის ოლქებში დაიწერა. საოლქო საარჩევნო კომისიებში სულ 55 საჩივარია შესული, აქედან
ზუგდიდში – 26
მარნეულში – 17
ხულოში – 7
ზესტაფონში – 4
ოზურგეთში – 1 საჩივარი დაფიქსირდა.

საჩივრები ძირითადად შეეხება პროცედურულ ხასიათის ხარვეზებს.

აღნისნულის შესახებ  ანა მიქელაძემ ისაუბრა.