ტელევიზია

საინფორმაციო გამოშვების ,,ქრონიკა”  წამყვანი – ნინა კაპანაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია: 558-49-35-35

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:  Ninakapanadze4@gmail.com

 

საინფორმაციო გამოშვების “ქრონიკა” წამყვანი – ლიკა ტურიაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია: 595-06-09-16

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:  Liki4turiashvili@gmail.com

 

საინფორმაციო გამოშვების “ქრონიკა” წამყვანი – ანი ხუციშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია: 599 -44-54-86

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:  khutsishviliann@gmail.com