წყალმომარაგება შეიზღუდება

ლეონიძის ქ. N 16-ში, მოქალაქის კუთვნილ წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, დღეს, 06/07-ის 16:30-დან 19:30-მდე წყლის მიწოდება შეუწყდება: მესხიშვილის ქ. III გასასვლელს, ლეონიძის ქ. N 14-დან N 22-ის ჩათვლით