ექსტერნატის გამოცდების ჩატარების თარიღი განისაზღვრა

ზოგადი განათლების პროგრამების ექსტერნატის ფორმით გამოცდების ჩატარებისა და რეგისტრაციის თარიღი განისაზღვრა . განათლების სამინისტროს დადგენილებით , მოსწავლეებს , რომლებსაც სურვილი აქვთ კლასის ან კლასების , ასევე ცალკეული სემესტრის სასწავლო პროგრამების დაძლევა რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში 29 აგვისტოდან 3სექტემბრის ჩათვლით უნდა გაიარონ რეგისტრაცია და  7 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით ძირითადი საგნების გამოცდები ჩააბარონ.

რაც შეეხება დამამთავრებელი კლასის გამოცდებს , მოსწავლეები გამოცდას  ცენტრალიზებული წესით 5 საგანში ჩააბარებენ.