10 ოქტომბერს წყალმომარაგება შეიზღუდება

რუსთავი, რუსთაველის ქ. მე-2-გასასვლელში, წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, დღეს, 10/10-ის 13:00-დან 19:00-მდე წყალმომარაგება შეუწყდება:
რუსთაველის ქ. მე-2 გასასვლელს.