19 იანვრის წყალმომარაგების შეზღუდვა

სანაპიროს ქუჩის N9-თან წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით 13:00-დან 17:00-მდე წყალმომარაგება შეუწყდება: სანაპიროს ქუჩას , ასევე ერისთავის ქუჩის N82-თან წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით 13:00-დან 17:00-მდე წყალმომარაგება შეუწყდება:ერისთავის ქუჩას