27 ივლისის წყალმომარაგების შეზღუდვა

27 ივლისი
ქ. რუსთავი, მე-20-მ/რ N 20-თან, წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, 09:15-დან 15:15 საათამდე, წყალმომარაგება შეუწყდება: 20 მ/რ-ის N 13,14,15,16,17,18,19 კორპუსებს.