ამნისტიის შესახებ კანონი 10 883 პრობაციონერს ეხება

ამნისტიის შესახებ კანონი 10 883 პრობაციონერს ეხება,- ამის შესახებ ინფორმაციას დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს.

უწყების ცნობით, პრობაციის სააგენტომ სასამართლოს უკვე სრულად გადაუგზავნა იმ 10 883 პრობაციონერის საქმე, რომლებსაც ამნისტიის შესახებ კანონი ეხება, ამათგან 477 ქალია, 68 კი, არასრულწლოვანი მსჯავრდებული.

პრობაციონერებზე ამნისტიის გავრცელების საბოლოო გადაწყვეტილებას სასამართლო ინდივიდუალურად იღებს.

ამნისტიის აქტით, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2021 წლის 11 იანვარს მიიღო და ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე, 3 522 მსჯავრდებულს სრულად მოეხსნება სასჯელი; 5 361 მსჯავრდებულს გაუნახევრდება; 1 468 მსჯავრდებულს სასჯელი ერთი მეოთხედით შეუმცირდება; 532 მსჯავრდებულს კი, ამნისტია ნაწილობრივ შეეხება: პირს, რომელიც რამდენიმე დანაშაულისთვის იხდის სასჯელს, შეუმსუბუქდება მხოლოდ იმ მუხლებისთვის დაწესებული სასჯელი, რომლის ამნისტიასაც კანონი ითვალისწინებს.

უწყებაში აცხადებენ, რომ პრობაციის ბიუროებში აღრიცხვაზე მყოფ იმ მსჯავრდებულთაგან, ვისაც ამნისტია შეეხება, 4 920 პირი გასამართლებულია საზოგადოებრივი წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული ისეთი დანაშაულებისთვის, როგორიცაა: ნარკოტიკული დანაშაული, ავტოსაგზაო შემთხვევა; 3 422 პირი გასამართლებულია ეკონომიკური დანაშაულებისთვის – ქურდობა, მითვისება/გაფლანგვა, გადასახადისაგან თავის არიდება, ქონების დაზიანება, თაღლითობა; 891 პირი გასამართლებულია ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისთვის – ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება, ძალადობა, მუქარა (გარდა ოჯახური ძალადობისა); 1 650 პირი კი – ამნისტიის კანონით გათვალისწინებული სხვა სახის დანაშაულის ჩადენისთვის.

დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოდან საქმის მიღების შემდგომ სასამართლო განიხილავს საქმეებს ინდივიდუალურად და გამოაქვს განჩინება საბოლოო გადაწყვეტილების შესახებ ერთი თვის ვადაში.