დავითაშვილი: ჰაერის მართვის გეგმა, რუსთავში 60 მილიონიან დანახარჯებს ითვალისწინებს

„გარემოსდაცვითი პოლიტიკის კუთხით უნდა აღინიშნოს ის მნიშვნელოვანი პროგრესი და წინსვლა, რომელიც ჩვენ გვქონდა გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ახალი სისტემის მიღებასთან დაკავშირებით,- ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს აღნიშნა.

როგორც მინისტრმა განაცხადა, ეს არის მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ქვეყანაში ეკოლოგიურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს და პასუხისმგებლობით სისტემას აყალიბებს.

“2020 წელი იყო გადამწყვეტი ქვეყანაში გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ახალი სისტემის ჩამოყალიბებისა და სამრეწველო სექტორიდან ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის შემცირების და პრევენციის კუთხით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ქვეყანაში აუმჯობესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას და ახალ პასუხისმგებლობით სისტემას აყალიბებს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ევროპულ საუკეთესო პრაქტიკებთან და პოლიტიკასთან. ამ შემთხვევაში, მთავარი პრინციპი არის ის, რომ თუკი საწარმო დააბინძურებს და მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს ბუნებას, საწარმოს უჩნდება ვალდებულება, რომ თვითონვე გამოასწოროს და დამაბინძურებელი გარემოს გაუმჯობესებისთვის თვითონ იღებს ხარჯებს, ანუ ის არის უშუალო პასუხისმგებელი.

მსხვილმასშტაბიან საწარმოებს, რომელთა საქმიანობის შესაძლებლობა უკავშირდება გარემოს დაბინძურების რისკს, 2023 წლიდან უჩნდებათ გარემოსდაცვითი რისკების ფინანსური დაზღვევის პასუხიმგებლობა და ეს არის მნიშვნელოვანი ქმედითი ინსტრუმენტი. თუკი საწარმო დააბინძურებს და დროულად არ შეასრულებს დაბინძურების აღმოსაფხვრელად აუცილებელ ღონისძიებებს, მის მიმართ პასუხისმგებლობის ზომა იქნება ძალიან მაღალი. ფაქტობრივად, აღმოსავლეთ ევროპაში, საქართველო პირველია, სადაც შეიქმნება გარემოსდაცვითი ფონდი. ეს არის საყოველთაო პრაქტიკა დასავლეთ ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში, მოქმედებს ასეთი ფონდი, რომლის მიზანიც არის, როგორც წარსულში, ანუ ისტორიულად დაბინძურებული საიტების გამოსწორება ისე, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებისთვის ფინანსური რესურსების გაჩენა, რათა პრობლემები გადაიჭრას, მოხდეს არსებული დაბინძურებული კერების გაუმჯობესება, გარკვეული ისეთი პროექტების დაფინანსება, რომელიც ამათუიმ არეალში გააუმჯობესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ასევე მსხვილ საწარმოებს, როგორიც არის მეტალურგია, ქიმიური მრეწველობა, სხვადასხვა მძიმე ინდუსტრია, მათ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების შემცირების მიზნით უჩნდებათ ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა, რაც ითვალისწინებს, თანამედროვე ფილტრაციის სისტემების მონტაჟს და ასევე სპეციალური თვითმონიტორინგის სისტემების განთავსებას. ეს არის მნიშვნელოვანი კანონმდებლობა, რომელიც უკვე მიმდინარე წლიდან შედის ძალაში.”- განაცხადა ლევან დავითაშვილმა

ამასთან, მინისტრის თქმით, ამავე პაკეტში გაწერილია რუსთავის ჰაერის ხარისხის გეგმა.

“2020-22 წლების რუსთავის ქალაქის ჰაერის ხარისხის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში 60 მილიონიან დანახარჯებს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, რაც ძალიან კომპლექსურია და, მსგავსად თბილისის ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმისა, მოიცავს, როგორც სატრანსპორტო პოლიტიკას, ისე გამწვანებას და სხვა ღონისძიებებს“, – განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.