მარინა მინდიაშვილს საზოგადოების დახმარება სჭირდება

მარინა მინდიაშვილი-მულაძეს რამოდენიმე თვეა დაუდგინდა მკერდის ავთვისებიანი სიმსივნე სადინროვანი კარცინომა.

მოგეხსენებათ, სიცოცხლისთვის ბრძოლა ყველაზე ამაღელვებელი მომენტია ადამიანის ცხოვრებაში. მიუხედავად დიაგნოზის სირთულისა, მარინა ცდილობს არ მოწყდეს ცხოვრების აქტიურ რეჟიმს, დაწყებული ქიმიოთერაპიების კურსის მიმდინარეობის პროცესშიც კვლავ ასრულებს სამსახურეობრივ მოვალეობას.

გამოჯანმრთელების ამ რთულ და ხანგრძლივ გზაზე, რომელიც მოიცავს დაახლოვებით 16 ქიმიოთერაპიას, ქირურგიულ ჩარევას და ასევე სხივურ თერაპიას, უმთავრეს დაბრკოლებას ქმნის უსახსრობა, სამწუხაროდ ოჯახს არანაირი ფინანსური რესურსი არ გააჩნია. მკურნალობის საერთო ხარჯი კი 100 000 ლარს ბევრად სცდება.

მოგმართავთ თხოვნით, მარინას სიცოცხლის გადასარჩენად ერთ ლარსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ონკოდაავადების მკურნალობისას, კვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებასთან ერთად, სწორ ემოციურ მხარდაჭერასაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ასეთ დროს, ხშირად ერთ მცირე ფრაზასაც კი ბევრი რამის შეცვლა შეუძლია.

მიმღები: თინათინ მულაძე(შვილი) თი ბი სი: #GE41TB7802245064300029 საქართველოს ბანკი: #GE93BG0000000366112832 სწრაფი ჩარიცხვის აპარტებიდან პ/ნ 35001111262