სამ წელში სპორტული ინფრასტრუქტურა სრულად გაუმჯობესდება

მომდევნო სამ წელში საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტს სპორტული კომპლექსი ექნება.

სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, 3-დან 5 წლის პერიოდში ქვეყნის რეგიონებში სპორტული ინფრასტრქტურა მნიშვნელოვნად უნდა გაუმჯობესდეს.

მთავრობა სპორტული კომპლექსების გარდა, სტადიონებისა და მინის სტადიონების რეაბილიტაცია-განახლებას სრულად გეგმავს.

რუსთავი, როგორც სპორტის სხვადსხვა სახეობაში წარმატებული ქალაქი, რეგიონში ის მუნიციპალიტეტია, სადაც სპორტი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.