2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 4 ივლისს დაიწყება

2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 4 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 22 ივლისს სამოქალაქო განათლების გამოცდით დასრულდება.

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველები გამოცდის ჩაბარებას 6 ივლისს შეძლებენ.

ივლისიდანვე ჩაერთვებიან საგამოცდო პროცესში მასწავლებლები – მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდებზე დარეგისტრირებულთათვის გამოცდები 25 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. მაგისტრობის კანდიდატებისთვის გამოცდა კი 26-27 ივლისსაა დანიშნული.

ერთიანი ეროვნული  გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა:

4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

5 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

6 ივლისი (პირველი სესია);

4 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;

8 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – მათემატიკა;

უცხოური ენა:

11 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;

12 ივლისი (პირველი და მეორე  სესია) – ინგლისური ენა;

13 ივლისი (პირველი სესია) – ინგლისური ენა;

13 ივლისი (მეორე სესია) – რუსული  ენა;

13 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;

13 ივლისი (მეორე სესია)  – გერმანული ენა;

ფიზიკა

14 ივლისი (მეორე სესია);

ლიტერატურა

14 ივლისი (მეორე სესია);

ქიმია

15 ივლისი (მეორე სესია);

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

15 ივლისი (მეორე სესია);

ისტორია:

18 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

19 ივლისი (პირველი სესია);

ზოგადი უნარები

19 ივლისი (მეორე სესია);

ბიოლოგია

20 ივლისი (მეორე სესია);

გეოგრაფია

21 ივლისი (მეორე სესია);

სამოქალაქო განათლება

22 ივლისი (პირველი სესია);

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი

6 ივლისი (მეორე სესია);

საერთო სამაგისტრო გამოცდა

26 ივლისი   (პირველი და მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

27 ივლისი (პირველი  და მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;

საგნის/პროფესიული უნარების/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა

6 ივლისი (მეორე სესია) – უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;

7 ივლისი (პირველი სესია):

ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);

ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);

ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);

7 ივლისი (მეორე სესია):

მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);

მუსიკა;

სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

14 და 15 ივლისი (პირველი  სესია)

პროფესიული უნარები;

14 ივლისი (მეორე სესია)

ბიოლოგია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

15 ივლისი (მეორე სესია):

გეოგრაფია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

აზერბაიჯანული ენა;

19 ივლისი (მეორე სესია)

ქიმია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

20 ივლისი (პირველი სესია)

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

მათემატიკა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

სომხური ენა;

21 ივლისი (პირველი სესია)

ისტორია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

სპორტი;

ფიზიკა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

22 ივლისი (პირველი სესია)

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;

გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;

ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;

ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი;

24 ივლისი

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი;

25 ივლისი

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;

გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;

ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;

ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი.” – წერია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.