წყალმომარაგება შეიზღუდება – კომპანიის განცხადება

მერაბ კოსტავას გამზირი,შენ. 17თან ქსელზე დაზიანების გამო, დღეს, 26.07.2022-ის 13:00-საათიდან 15:00 საათამდე.

წყალმომარაგება შეუწყდება : მერაბ კოსტავას გამზირი N17ს