გარდაბანში გაჯის საწარმოები – შპს „დენმარკი” და შპს „სამგორი ველი” დააჯარიმეს

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მოქმედი გაჯის საწარმოების – შპს „დენმარკი” და შპს „სამგორი ველი” ინსპექტირება განახორციელეს.

ინსპექტირებით დადგინდა, რომ საწარმოები არ ასრულებენ „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებას და არ ახდენენ დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების უწყვეტ თვითმონიტორინგს ინსტრუმენტული მეთოდით.

საწარმოების მიმართ შედგენილია ოქმები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 76(1) მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს ჯარიმას 20 000 ლარის ოდენობით.

მასალები განსახილველად, შესაბამის სასამართლოში გადაიგზავნება.