რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანება კვებასთან დაკავშირებით მენიუს აქვეყნებს

  რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში არსებობს, 10 დღიანი ნუტრიციოლოგების მიერ შედგენილი მენიუს ციკლი, რომელიც სეზონის მიხედვით იცვლება.
მენიუ შედგენილია „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების“ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად.
ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად, ბავშვის კვება უნდა იყოს მრავალფეროვანი.
ჯანმრთელობისათვის საჭირო ნუტრიენტების მისაღებად, ბავშვი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ჯანსაღი კვების პირამიდის მიხედვით შემოთავაზებული სურსათის მრავალფეროვნებით;
ყოველდღიურ რაციონში საკმარისი რაოდენობით შეტანილი უნდა იყოს მარცვლოვანი პროდუქტები, რომლებიც შეიცავს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელ საკვებ ბოჭკოს, ვიტამინებს, მიკროელემენტებს, ნახშირწყლებს და მინერალებს;
ბავშვმა უნდა მიიღოს საკმარისი რაოდენობის ხილი და ბოსტნეული ყოველდღიურად;
ბავშვთა კვებისათვის შერჩეული უნდა იყოს დაბალი ცხიმის შემცველობის სურსათი. მიზანშეწონილია, ნაჯერი ცხიმები ჩანაცვლებულ იქნეს უჯერი ცხიმებით.
შერჩეული უნდა იყოს მარილის/ნატრიუმის ნაკლები შემცველობის სურსათი;
მოხმარებული უნდა იყოს მარილის შეზღუდული რაოდენობა (დღეში <1200 მგ ნატრიუმი/3 გ მარილი);
არაგადამდებ დაავადებათა განვითარების რისკის შემცირებისა და სიმსუქნის პრევენციის მიზნით, შერჩეული უნდა იყოს შაქრის ნაკლები შემცველობის სურსათი, მათ შორის, სასმელი.
გთავაზობთ შემოდგომის მენიუს. 
  შეგახსენებთ რომ რუსთავის ბაგა-ბაღები სააღმზრდელო პროცეს 19 სექტემბერს განაახლებენ.