„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონში შესატან ცვლილებას მესამე მოსმენით 77-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი

პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ კანონში შესატანი ცვლილება.

კანონპროექტი  სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების შემუშავებას ეხება. კანონის პროექტით წესრიგდება, მოსამსახურეთა მომზადებასთან, გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასთან და სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული საკითხები.