ახალგაზრდული დასაქმების პროგრამა “ახალი სიმწვანე” გრძელდება

ახალგაზრდული დასაქმების პროგრამა “ახალი სიმწვანე” გრძელდება

პროგრამა, რუსთავის მერიის ,,სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრისა“ და ,,რუსთავსერვის ცენტრის“ თანაორგანიზებით ხორციელდება. მასში ჩართული ახალგაზრდები,  „რუსთავსერვის ცენტრთან “ ერთად სხვადასახვა სკვერების, მწვანე სივრცებიის მოვლა-პატრონობასა და ახალი ნარგავების დარგვაში არიან ჩართულები.

პროექტი ერთთვიან დასაქმების პროგრამას მოიცავს, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს სტუდენტებისა და ახალგაზრდების დასაქმებას და ჩართვას ქალაქის განვითარებასა და მოვლა-პატრონობაში.