30 მაისს,ქვემო ქართლის რეგიონში ელექტროენერგიის მიწოდება შეიზღუდება

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 30 მაისს 10:00-დან
18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს
რუსთავში სააკაძის ქუჩაზე #5 კორპუსს, გაგარინის ძველი ტექნიკუმის #3
კორპუსს, ბათუმის ქუჩის #36 კორპუსს, მაიაკოვსკის ქუჩაზე არსებული
კორპუსების ნაწილს და მიმდებარე ქუჩებზე არსებული კორპუსების ნაწილს;

10:00-დან 10:05 საათამდე და 11:55-დან 12:00 საათამდე აბონენტებს
თეთრიწყაროს რაიონის სოფლებში დიდი თონეთი, ორბეთი, სამება, ხაჩკოვი,
დაშბაში და მიმდებარე სოფლებში;

11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს
გარდაბნის რაიონის სოფლებში ლემშვენიერა, მზიანეთი და ჯანდარა;

11:00- დან 11:02 საათამდე და 15:58-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს გარდაბნის
რაიონის სოფლებში ნაზარლო, ქესალო, ბოტანიკა, კალინინო და მიმდებარე
სოფლებში;

11:00-დან 16:00 საათამდე აბონენტებს წალკის რაიონის სოფლებში
აშკალა, ავრანლო, ნარდევანი, ოზნი, აიაზმა და მიმდებარე სოფლებში;

12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს მარნეულის რაიონის სოფლებში ლეჟბადინი,
ქურთლიარი, ქესალო, წითელი ხიდი და მიმდებარე სოფლებში;

12:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს თეთრიწყაროს რაიონის სოფლებში ორბეთი,
დიდგორი, ღოლოვანი, დიდება და მიმდებარე სოფლებში.

სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.