რუსთავში დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე 70 გამოსაცდელი არ გამოცხადდა

ერთიანი ეროვნული გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით გრძელდება, გამოცდა კვლავ 2 სესიად არის დაყოფილი

საქართველოს მასშტაბით პირველ სესია დილის რვა საათზე გაიხსნა გამოცდა კი 9ზე დაიწყო ხოლო მეორე სესია ორ საათზე ხოლო გამოცდა კი სამ საათზე დაიწყო

რაც შეეხება რუსთავს დღეს ორივე სესიაზე საერთო ჯამში 70 გამოსაცდელი არ გამოცხადდა,დაგვიანების შემთხვევა კი არ დაფიქსირებულა.