ბრძანება-თვითრეგულირების-საბჭოს-დამტკიცების-შესახებ-ოქტომბერი