ინფორმაცია ღია საეთერო მულტიპლექსპლატფორმაში ათვისებული და თავისუფალი რესურსის შესახებ