ქრონიკა 20:30-ზე 17.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=QyjmjaxuRZc&ab_channel=TV4.ge

ქრონიკა 20:30-ზე 16.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=D1X74y9UpEk  

ქრონიკა 20:30-ზე 15.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=Tc-J9XeIZmU&ab_channel=TV4.ge  

ქრონიკა 20:30-ზე 14.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=J-2oALRrAfI&ab_channel=TV4.ge

ქრონიკა 20:30-ზე 12.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=AvL1xS9XIDc&ab_channel=TV4.ge  

ქრონიკა 20:30-ზე 11.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=nsRhxirNAPI&ab_channel=TV4.ge  

ქრონიკა 20:30-ზე 10.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=JX80VmVh1Ak&ab_channel=TV4.ge  

ქრონიკა 20:30-ზე 9.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=abQbBj7xv5E&ab_channel=TV4.ge

ქრონიკა 20:30-ზე 07.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=r1APmyLz8Ww&ab_channel=TV4.ge  

ქრონიკა 20:30-ზე 05.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=CpfMaFVqwi8&ab_channel=TV4.ge

პოპულარული სიახლეები

რეკომედირებული სიახლეები