ინფორმაცია-მაუწყებლობის-შესახებ-კანონის-61-ე-მუხლის-შესაბამისად