რესურსცენტრებს ფსიქოლოგის შტატი დაემატებათ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხეილ ჩხენკელმა გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე დეპუტატებს უსაფრთხო სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებული ცვლილებები გააცნო.

როგორც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში განაცხადეს, მინისტრის თქმით, უკვე შემუშავებულია უსაფრთხო სკოლის სტრატეგიის ახალი დოკუმენტი, რომელიც ძალადობისა და ბულინგის პრევენციის მიმართულებით არაერთ საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებულ აქტივობებს მოიცავს. ამასთან, მთელი რიგი ცვლილებები ხორციელდება კანონმდებლობაში მანდატურის სამსახურის განვითარებისთვის.

მიხეილ ჩხენკელმა ხაზი გაუსვა, რომ რისკების დროული და ეფექტური იდენტიფიკაციისა და მართვის მიზნით გადამზადდნენ როგორც მასწავლებლები, ასევე, სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მანდატურები, ფსიქოლოგები და სკოლაში უსაფრთხოების პროცედურებზე პასუხისმგებელი პირები. დაწყებულია თანატოლთა ურთიერთგანათლების ანტიბულინგური პროექტები, ხოლო სექტემბრიდან ციფრული მოქალაქეობისა და მედიაწიგნიერების პროგრამები დაინერგება.

მისი თქმით, ფსიქოლოგიური სამსახურის ბაზაზე შექმნილია კრიზისული ინტერვენციის ჯგუფები. მოქმედებს 24 – საათიანი ფსიქოლოგიური დახმარების ცხელი ხაზი და ინტერაქტიული ვებგვერდი, რომელიც ხელს უწყობს ძალადობაზე ცნობიერების ამაღლებასა და აგრესიის სხვადასხვა ფორმების საწყის ეტაპზე გამოვლენას. ხაზგასასმელია, რომ რესურსცენტრებს ფსიქოლოგის შტატი დაემატებათ.

სკოლებში საინფორმაციო კამპანიის მიზნით, ქვეყნის წამყვან ფსიქოლოგებთან თანამშრომლობით, შემუშავდა კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც სკოლებს მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის და მშობლებისთვის ფლაერების სახით დაურიგდათ. დაინერგა და უწყვეტად გრძელდება პროგრამა „მოვუსმინოთ მოსწავლეებს“, რომლის ფარგლებში, ბულინგთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია 70 000-ზე მეტმა მოსწავლემ დააფიქსირა, მათი შეხედულებები სტრატეგიაში აისახა.

მინისტრის თქმით, სკოლასა და მშობელს შორის გაფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც მხარეებს გაუჩენს ვალდებულებას, ძალადობის რისკებთან დაკავშირებული პროცესები ერთობლივად მართონ. ხოლო ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით სკოლებში დიდი ყურადღება ეთმობა მოზარდთა ფიზიკურ განვითარებასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. შესაბამისად, გაორმაგდა სასკოლო სპორტულ ღონისძიებათა ბიუჯეტი.