რომელ ქუჩებზე შეიზღუდება წყალმომარაგება?

მელიქიშვილის ქ. მე-4 გასასვლელში, წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, დღეს, 20/06-ის10:00-დან 16:00-მდე წყლის მიწოდება შეუწყდება: დოლიძის, გონაშვილის, ჩოხელის ქუჩებს მესხიშვილის ქ. N 14-ში, ტექნიკური სამუშაოების მიზნით, 20/06-ის 11:00-დან 18:00-მდე წყლის მიწოდება შეუწყდება:მესხიშვილის ქ. N 14