3 ოქტომბრის წყლის შეზღუდვა

რუსთავი, თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილის მიმდებარედ, წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, დღეს, 03/10-ის 16:15-დან 22:15-მდე წყლის მიწოდება შეუწყდება:
ჩოხელის, გონაშვილის, დოლიძის ქუჩებს.