სექ­ტემ­ბრი­დან მე­დი­კა­მენ­ტებ­ზე ფასების გაზრდაა მოსალოდნელი

სექ­ტემ­ბრი­დან მე­დი­კა­მენ­ტებ­ზე შესაძლოა, ფა­სე­ბი გაიზარდოს .ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბის პრე­ზი­დენ­ტის ირი­ნა ჭე­ლი­ძის განცხადებით , იმ შემთხვევაში თუ ეროვნული ვალუტა არ დასტაბილურდება ფასების გაზრდაა მოსალოდნელი .მისივე თქმით 99% მე­დი­კა­მენ­ტი­სა, დო­ლარ­შია შე­ძე­ნი­ლი და ისე შე­მო­დის ამიტომ სა­ვა­რა­უ­დოა, რომ მო­ი­მა­ტებს ფა­სე­ბი . “ძი­რი­თა­დი მოხ­მა­რე­ბის მე­დი­კა­მენ­ტებ­ზე ფა­სე­ბი მკვეთ­რად არ გა­იზ­რდე­ბა, თუმ­ცა ეს ზრდა სხვა ტი­პის პრო­დუქ­ცი­ას შე­ე­ხე­ბა და სა­ბო­ლო­ოდ მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი მა­ინც გაძ­ვირ­დე­ბა“, – აცხადებს ირი­ნა ჭელიძემ.