უქმე დღეებში პრობაციონერები პრობაციის ბიუროში გამოცხადების ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან

30 აპრილიდან 12 მაისის ჩათვლით, უქმე დღეებში პირობით მსჯავრდებულები და პირობით ვადამდე გათავისუფლებული პირები გათავისუფლებულნი არიან პრობაციის ბიუროში რეგისტრაციისა და აღრიცხვაზე აყვანის მიზნით გამოცხადების ვალდებულებისაგან, – ამის შესახებ დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაშია ნათქვამი.

„კანონის მიხედვით, თუ მსჯავრდებულის გამოცხადების დრო ემთხვევა საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეს, იგი თავისუფლდება ამ დღეს გამოცხადების ვალდებულებისაგან.

საქართველოს მასშტაბით პრობაციის ბიუროებში გამოცხადების ვალდებულება 2021 წლის 13 მაისიდან აღდგება – 13 მაისიდან პირობითი მსჯავრდებულები და პირობით ვადამდე გათავისუფლებული პირები პრობაციის ბიუროებში პრობაციის ოფიცრის მიერ დადგენილი რეჟიმით გამოცხადდებიან“, – ნათქვამია სააგენტოს ინფორმაციაში.

მიმდინარე წელს 4-11 მაისი უქმე დღეებად საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა. ასევე, უქმე დღეებია 30 აპრილიდან 3 მაისის ჩათვლით და 12 მაისი.