“ქრონიკის” საინფორმაციო გამოშვება დაიჯესტი 16.10.2021