უჩვეულო საგზაო ნიშნები ქალაქში

მთელ საქართველოში, მათ შორის რუსთავშიც უჩვეულო საგზაო ნიშნები გამოჩნდა.სიმბოლოები როგორც მძღოლების, ისე ქვეითების მანკიერ ქმედებებს წარმოაჩენს და ადამიანებს მეგობრულად შეახსენებს, როგორ უნდა მოიქცნენ, რომ  ქვეყანაში საგზაო კულტურა გაუმჯობესდეს. საგზაო მოძრაობის კულტურის კამპანია ადამიანების ქცევის ცვლილებას ემსახურება.