ინფორმაცია მულტიპლექსპლატფორმაში ათვისებული და თავისუფალი რესურსის შესახებ