წყალმომარაგება შეიზღუდება

ვახუშტის ქ. N 24-თან, წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით, 19/06-ის 23:00-დან 20/06-ის 04:00 საათამდე, წყალმომარაგება შეუწყდება:
ყაზბეგის და ვახუშტის ქუჩებს.