“ქრონიკის” საინფორმაციო გამოშვება დაიჯესტი 09.10.2021