რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის ინიციატივით კანონში ცვლილება შევიდა

საქართველოს პარლამენტის წევრის, რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი ბეგაძის ინიციატივით სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებები შევიდა. ბეგაძის ინიციატივით 97 მუხლს დაემატა პუნქტი N6, რომელიც ითვალისწინებს შემდეგს:

,,დაუშვებელია ქუჩაზე, მოედანზე, ხიდზე, ტროტუარზე, გვირაში და მიწის ნაკვეთებს შორის გასასვლელში შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, გარდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობისა, ხოლო სკვერში, პარკში, ბარში, და სხვა მსგავსი ტიპის სივრცეებში – ისეთი შენობა ნაგებობის მშენებლობა, რომელსაც არ გააჩნია საზოგადოებრივი ან სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა”-აღნიშნულია კანონში.