ანგარიში სს “ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანიის” 2016 წლის სამეურნეო საფინანსო საქმიანობის შესახებ

    ანგარიში სს “ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანიის” 2016 წლის სამეურნეო საფინანსო საქმიანობის შესახებ